Maak de switch naar Fairtrade

Waarom de switch maken?

Werken met Fairtrade, da’s waardevol. Op de eerste plaats voor producenten in het Zuiden, maar ook voor jou als organisatie. Ontdek hieronder de economische, sociale en ecologische voordelen die producten uit eerlijke handel bieden:

Voor producenten
Voor jouw organisatie
  • Een minimumprijs en een premie verzekeren hen van een stabieler inkomen en de mogelijkheid voor lokale investeringen, wat iedereen ten goede komt.

  • Een eerlijkere handel en een stem voor de producenten, die ons dichter bij een betere machtsbalans in de productieketen brengt.

  • Een productie niet alleen respectvol voor de mens, maar ook voor het milieu (gevaarlijke pesticiden en verboden GGO’s, beheer van natuurlijke hulpbronnen en verzekerd afval, etc).

  • Versterk je imago en geloofwaardigheid, bereik een andere doelgroep en verruim zo uw klantenbestand. Laat zien dat dit u niet onbewogen laat.

  • Een eenvoudige tool voor het ontwikkelen van een corporate responsibility binnen jouw organisatie.

  • Fairtrade is een eenvoudig middel om enkele specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen.

Jouw opties

Wil je graag Fairtrade gelabelde producten op de markt brengen en zo één van onze licentiehouders worden? Dan biedt Fairtrade Belgium je twee opties aan:

Certificatie van een volledig product

Met dit model is alles begonnen. Hiermee kan je jouw producten certifi­ceren en er het Fairtrade label op aanbrengen. Twee regels die je moet naleven voor certificering:

  • 100% van de ingrediënten die in aanmerking komen voor Fairtrade­ certificering moeten aangekocht zijn tegen Fairtrade voorwaarden;
  • Minimum 20% aan Fairtrade ingrediënten is vereist om het label te mogen dragen.

Certificatie van een ingrediënt (Fairtrade Sourced Ingredient)

Fairtrade heeft een simpel doel: ervoor zorgen dat boeren in ontwikkelingslanden samen en op eigen kracht kunnen investeren in een betere toekomst via de producten die ze verbouwen. Om een zo groot mogelijke impact te hebben bij de boerencoöperaties, is een groei in volumes verkocht onder Fairtrade voorwaarden essentieel. De afgelopen jaren zijn er (inter)nationaal indrukwekkende stappen gezet. Het volume Fairtrade gecertificeerde producten is fors gegroeid. Het gaat echter niet snel genoeg. Op wereldwijde schaal kan Fairtrade nog veel winnen. Groeien betekent zoeken naar nieuwe wegen. Daarom werd het ‘Fairtrade Sourced Ingredient’ programma voor cacao, suiker en katoen’ gelanceerd.

Voor cacao, suiker en katoen is het Fairtrade aanbod vele malen groter dan de vraag. Dit heeft onvoldoende marktafzetkansen voor boeren als gevolg. Met Fairtrade marktaandelen in cacao en suiker van 1%, met marktaandelen in katoen die lager liggen dan 1%, en dit na 25 jaar Fairtrade, is er nood aan een andere aanpak die naast de huidige aanpak zal bestaan.

Het ‘Fairtrade Sourced Ingredient’ programma heeft betrekking op de aankoop van één specifieke grondstof (suiker, cacao of katoen) onder Fairtrade voorwaarden in de aanvoerketen van een bedrijf. Voor de producent verandert er niets, de Fairtrade criteria met minimumprijs en premie blijven dezelfde. Dit houdt met andere woorden in dat je kiest voor een langetermijnsamenwerking met Fairtrade, en zo één specifieke grondstof uit je aanvoerketen kunt verduurzamen.

Het begin van een samenwerking

Als je voor Fairtrade kiest, word je één van onze partners en zetten wij alles in het werk om je te ondersteunen. Zo helpen we met het bekendmaken van je product(en) via promotiemateriaal, communicatietools, sociale media en onze bewustmakingscampagnes.

Interesse? Contacteer dan danka@fairtradebelgium.be, zij staat in voor certification & licensing binnen Fairtrade Belgium.