Hoe Fairtrade werkt in de cacaosector

Fairtrade stimuleert een geïntegreerde aanpak om tot een leefbaar inkomen te komen. Een hogere prijs voor de cacaobonen is hiervoor een eerste vereiste. Een tweede is om producenten een stem te geven: duurzaamheidsinitiatieven moeten in de eerste plaats tot stand komen met én door hen.

Dat is wat Fairtrade uniek maakt: it’s trade, not aid. Dankzij een betere prijs en eerlijke handelspraktijken kunnen producenten zélf de touwtjes in handen nemen. Dat wordt allemaal gegarandeerd door de Fairtrade Standaarden, het geheel van voorwaarden die producenten, plantages en bedrijven moeten naleven in de hele productieketen. Die Standaarden omvatten zowel sociale, economische als ecologische criteria:

Economisch

We gebruiken eerlijke onderhandelingen en de kracht van de Fairtrade producentennetwerken in de strijd tegen oneerlijke praktijken die in de conventionele cacaomarkt bestaan, en die de producenten in de armoedeval duwen.

 • Gegarandeerde Fairtrademinimumprijs, een vangnet voor prijsschommelingen: in tegenstelling tot de conventionele markt die geen limiet stelt in de daling van de marktprijs, zorgt Fairtrade ervoor dat er een minimumprijs is waaronder men niet kan gaan.
 • Een Fairtrade Premie: een extra bedrag, bovenop de marktprijs, waarover producenten zelf beslissen, en waar ze strategisch mee kunnen investeren in hun productie (meststoffen, brandstof, …) en in hun gemeenschap (gezondheidszorg, onderwijs, schoon water)
 • Transparante handelsrelaties en traceerbaarheid
 • Makkelijkere toegang tot exportmarkten
 • Gebruik van het Fairtrade label
Ecologisch

De overconsumptie van cacao heeft een negatieve invloed op fauna en flora, en zorgde tussen 1988 en 2008 voor een ontbossing van een gebied dat naar schatting ongeveer zo groot is als België. Samen met de producenten ontwikkelen we landbouwpraktijken die de natuurlijke rijkdommen beschermen.

 • Geïntegreerde landbouw om het milieu te beschermen
 • Biologische teelt aanmoedigen, bescherming van biodiversiteit, van watervoorzieningen, enz.
 • Verbod op het gebruik van gevaarlijke pesticiden
 • Geen genetisch gemodificeerd zaaigoed

 

Sociaal

Fairtrade ontwikkelde een set sociale criteria die de gemeenschap rond producentennetwerken sterker wil maken, waaronder de positie van vrouwen verbeteren, en een strikt verbod op kinderarbeid. Er werken namelijk nog steeds zo’n 2,1 miljoen kinderen op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust.

 • Het opzetten van democratische groepen, coöperatieven
 • Organisatie in vakbonden, in het geval van werkne(e)m(st)ers
 • Bescherming van de rechten van de vrouw: toegang tot het land, erkenning van hun rol in de familie en de boerderij, moederschap, gezondheid, enz.
 • Gereglementeerde arbeidsvoorwaarden
 • Verbod op kinderarbeid
 • Verbod op elke vorm van discriminatie