Eerste studentes zwaaien af aan Women School of Leadership

Vandaag studeren niet minder dan 20 vrouwen af van het eerste proefprogramma van de Women School of Leadership (WSL) in Abengourou, dat in het oosten van Ivoorkust ligt.

De Women School of Leadership werd vorig jaar opgestart, en wil vrouwen helpen om leidersfiguren te worden binnen een coöperatieve en hun eigen gemeenschap.

Vrouwelijke cacaoboeren in Ivoorkust botsen daarbij namelijk op heel wat obstakels. De belangrijkste daarvan zijn culturele normen rond de rol van vrouwen in gemeenschappen, beperkte toegang tot landbouw, informatie en leningen. Het meest opvallende is dat vrouwelijke producenten minder kans hebben om land te bezitten: traditionele structuren rond eigendomsrecht bepalenn namelijk dat land geërfd wordt door mannen. In de regio rond Abengourou hebben vrouwen 5% tot 26% minder kans dan mannen om lid te worden van een coöperatieve.

Fairtrade Afrika ontwikkelde in samenwerking met Cooperative Group Limited en Compass Group UK & Ireland een éénjarig proefproject in Abengourou, gericht op 7 producentenorganisaties. Dit programma werd gelanceerd in mei 2017, met een eerste groep van 19 vrouwen en 3 mannen. De opleiding werd verspreid over één jaar, en bestond uit vier keer een vierdaagse training en een voortdurend mentorship-programma. Tijdens die training werden onderwerpen behandeld zoals onderhandelingsvaardigheden, financieel management en mensenrechten. Zo ontwikkelden de studenten de nodige vaardigheden om hun inkomen te verhogen, en ontwikkelen ze ook het vertrouwen om een bedrijf op te starten en een leidersfiguur te worden binnen een Fairtrade gecertificeerde coöperatieve.

Tijdens de proclamatie onderstreepte Dr TsiTsi Choruma, Fairtrade Africa’s Chief Operating Officer, de toewijding van Fairtrade om te streven naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in het kader van de 5e SDG: “Ivoorkust is het land met de grootste cacaoproductie van de wereld, maar naar schatting is slechts vier procent van de cacaoboeren een vrouw. Dit programma is opgebouwd om antwoord te bieden op structuren die vrouwen belemmeren actief deel te nemen in het telen van cacao.”

Voor het verkleinen van de genderkloof in landbouw is het noodzakelijk dat ook mannen hier een constructieve rol in spelen. Het WSL-programma stelde de opleiding dus ook open voor drie mannen, die na het afstuderen Gender Ambassador zullen worden in hun gemeenschap en coöperatieve. Zo wil men ervoor zorgen dat vrouwelijke cacaoboeren betrokken worden bij àlle stadia van het productieproces, en niet alleen bij activiteiten na het oogsten.

Bron: Fairtrade Africa